Europa moet veel meer doen om vrachtwagenchauffeurs te beschermen, zegt het Europarlement. Vooral omdat de risico’s steeds groter worden. Zo heeft de georganiseerde misdaad het op de lading voorzien, willen terroristen de truck stelen om er aanslagen mee te plegen en kruipen er in de buurt van havensteden steeds vaker verstekelingen aan boord.

Om de risico’s te verminderen stelt het Europarlement voor om langs belangrijke vrachtroutes om de 100 kilometer een beveiligde parkeerplaats aan te leggen. Brussel heeft daar de afgelopen jaren al 30 miljoen euro voor gereserveerd, maar dat heeft nog niet geleid tot voldoende beveiligde parkeerplaatsen. En die zijn hard nodig, want volgens cijfers van het wegvervoer is het aantal ladingdiefstallen het afgelopen jaar met een kwart toegenomen. Ten opzichte van vier jaar geleden is de stijging zelfs meer dan 200 procent. En dat betreft dan alleen nog geregistreerde criminaliteit.

Verstekelingen
Een ander probleem vormen verstekelingen. Frankrijk doet daar weinig tegen. De Britten controleren echter wel streng en als zij verstekelingen in een vrachtwagen aantreffen, kunnen de chauffeur en diens werkgever op hoge boetes rekenen. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius vroeg de Commissie wat België, Nederland en Frankrijk hebben gedaan om de situatie rond Calais veiliger te maken. Een antwoord bleef uit.

(bron: https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/europarlement-wil-meer-beveiligde-truckparkings)

Pin It on Pinterest

Share This